MB engineering s.r.o.

Využití sluneční energie

Fotovoltaika - ORC - Absorpční chlazení

.

Fotovoltaika je obnovitelný a nevyčerpatelný zdroj elektřiny. K výrobě elektřiny nepotřebuje žádné palivo a zároveň neobsahuje pohyblivé části. Fotovoltaická elektrárna proto může fungovat dlouhou dobu bez obsluhy a s nízkými nároky na údržbu.

Fotovoltaika

Fotovoltaika je technologie pro přímou přeměnu slunečního záření na elektřinu. Základem technologie jsou fotovoltaické články a z nich vytvořené fotovoltaické panely.

Více

ORC

Technologie ORC (Organic Rankine cycle) je zařízení, které z nevyužitelného (odpadního) tepla ve formě horké vody, páry, termálního oleje nebo spalin, vyrobí elektrickou energii.

Více

Absorpční chlazení

Absorpční systémy využívají tepelné energie k výrobě chladicího efektu, to znamená, že z nevyužitelného (odpadního) tepla vyrobí chlad.

Více

Řízení kvality

Veškeré problémy odhalí důkladná analýza, kterou provádí kvalifikovaný pracovník certifikovaným zařízením.

Více

Fotovoltaika - ORC - Absorpční chlazení

Specializujeme se na zvýšení kvality a úsporu elektrické energie, zpracování odpadního tepla pro výrobu elektrické energie, absorpční chladící jednotky, kogenerační jednotky, kotle na biomasu, třídění a energetické využití odpadů a solární energii. Technologie, které dodáváme, kladou důraz na maximální využití při přeměně odpadních materiálů v užitnou energii.

Fotovoltaika

Fotovoltaika je technologie pro přímou přeměnu slunečního záření na elektřinu. Základem technologie jsou fotovoltaické články a z nich vytvořené fotovoltaické panely.

Fotovoltaika je obnovitelný a nevyčerpatelný zdroj elektřiny. K výrobě elektřiny nepotřebuje žádné palivo a zároveň neobsahuje pohyblivé části. Fotovoltaická elektrárna proto může fungovat dlouhou dobu bez obsluhy a s nízkými nároky na údržbu.

Fotovoltaiku lze používat všude, kde je dostatečný zdroj světla, a v libovolné velikosti - od malého článku v kalkulačce přes několik panelů na rodinném domě nebo na vesmírné družici až po tisíce panelů v solárních farmách s megawattovými výkony.

Díky své dostupnosti a ceně má fotovoltaika velký rozvojový potenciál. Zatímco vyspělým zemím pomáhá hlavně ke splnění klimatických závazků, pro mnoho obyvatel třetího světa jsou solární panely vůbec prvním zdrojem elektřiny.

Provozování FVE zdroje

Máte zájem o nezávaznou cenovou nabídku?

Výbrané reference

.

Výstavba tří střešních FVE zdrojů, plánovaná výstavba pozemního zdroje.

Plánovaná výstavba pozemního zdroje.

Plánovaná výstavba střešního i pozemního zdroje.

Výstavba střešního zdroje FVE.

ORC (Organic Rankine cycle)

Technologie ORC (Organic Rankine cycle) je zařízení, které z nevyužitelného (odpadního) tepla ve formě horké vody, páry, termálního oleje nebo spalin, vyrobí elektrickou energii. Pracuje na stejném principu jako parní turbíny, neboť mají podobný tepelný cyklus. Odlišuje se však v použití teplonosného média, v tomto případě se jedná o chladivo, které se odpařuje i při nižších teplotách, než je bod varu vody. Jednotky ORC zpracovávají teplo o nízkém až středním tepelném potenciálu, v rozsahu teplot 80 °C až 150 °C. V případě využití tepla ze spalin instalujeme dodatečný tepelný výměník.

Výbranné reference

.

Rumpold RCHZ s.r.o.

Pavlík ENERGO spol s.r.o.

TORO VM a.s.

Absorpční chlazení

Absorpční systémy využívají tepelné energie k výrobě chladicího efektu, to znamená, že z nevyužitelného (odpadního) tepla vyrobí chlad. V těchto systémech chladivo, tj. voda, absorbuje teplo v nižší teplotě a nižším tlaku během odpařování, a uvolňuje teplo ve vyšší teplotě a vyšším tlaku během kondenzace. Absorpční chladící jednotky mohou být poháněny horkou vodou, párou, plynem, olejem, přímo odpadními výfukovými plyny nebo odpadními spalinami.

Výhody absorpčního chlazení

Absorpční chladící jednotky o výkonu 35 kW do 12.000 kW chladu.

Výbrané reference

.

Sheraton Towers, Brazílie

Hilton Olympia Londýn, UK

BBC Studio, UK

Airport Berlin, Německo

BBC Studio, UK

Monash University, Austrálie

Dolce & Gabbana, Itálie

Tesco Stores, UK

Johnson & Johnson, USA

Royal Free Hospital, UK

Shell, Německo

Řízení kvality elektrické energie

Kvalita elektrické energie představuje řadu parametrů jako jsou přepětí a podpětí v síti, fázová nesouměrnost napětí, nízký účiník, harmonické zkreslení, mikro výpadky sítě atd., které různým způsobem ovlivňují hladký provoz připojených elektrických zařízení, jejich životnost i efektivitu. Veškeré problémy odhalí důkladná analýza, kterou provádí kvalifikovaný pracovník certifikovaným zařízením.

Produkty

  • Energy Saver

    Energy Saver je zařízení, které zvyšuje kvalitu elektřiny a optimalizuje ji pro potřeby daných elektrospotřebičů. Díky této optimalizaci dochází ke zkvalitnění jednotlivých složek elektřiny a dále pak ke snížení spotřeby elektrické energie. Důsledkem je také prodloužení životnosti daných spotřebičů. Energy Savery jsou vždy navrhnuty a sestaveny na základě podrobné analýzy elektřiny v daném objektu. Každá jednotka je zkonstruována a vyrobena na míru, a přímo upravuje jednotlivé složky elektřiny tak, aby dosahovaly požadované kvality pro optimální chod elektrických zařízení.

  • Statický stabilizátor napětí

    Chrání elektrospotřebiče proti nebezpečným změnám napětí. Zařízení, ovládané mikroprocesorem, kontroluje a ovládá napětí v síti. Díky možnosti nastavení výstupního napětí na správnou napěťovou hodnotu, chrání citlivá průmyslová zařízení a zajišťuje plynulou a stabilní dodávku bezpečné energie.
    Statický stabilizátor napětí zachycuje poklesy a zvýšení napětí v řádu 0,02 vteřiny, v rozsahu napětí sítě od -60 % do +40 %, s korekcí výkyvů rychlostí 500 V/s. Součástí zařízení je ochrana proti přepětí a podpětí, přehřátí, přetížení, krátkému spojení a fázovému zlomu.

Výhody a využití kogenerace

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla neboli kogenerace je způsob výroby elektrické energie, při kterém se užitečným způsobem využije teplo, jež se při procesu výroby elektřiny uvolňuje. Tím se dosahuje velmi vysoké účinnosti využití energie v palivu. Zároveň se díky tomuto procesu minimalizují ztráty, které při tradiční výrobě elektrické energie vznikají. Díky efektivnímu využití „odpadního tepla“ se při kombinované výrobě elektřiny a tepla ušetří až 70 % energie obsažené v palivu oproti oddělené výrobě elektřiny a tepla.

Reference Kogenerace / společná výstavba s ČEZ Esco

.

Středomoravská nemocniční a.s.

Nemocnice Prostějov

Nemocnice Šternberk

Naše adresa

MB engineering s.r.o.
Hamerská 314/30, Holice
779 00 Olomouc

Volejte nám

+ 420 603 324 047

E-mail

michal@mbengineering.cz

Máte zájem o nezávaznou cenovou nabídku nebo se nás na něco zeptat zeptat?

napište nám

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016... (více informací)